Δημοκρίτου 10, Φέρες 68500
6977191587
info@sxoliodigon-xanthopoulos.com
Δευ.-Σαβ. 9:00 - 13:30 & 17:30 - 21:00 (πλην Σαβ.)
 • Μοτοσυκλέτα / Μοτοποδήλατο ΑΜ
 • Μοτοσυκλέτα Α1
 • Μοτοσυκλέτα Α2
 • Μοτοσυκλέτα Α
 • Αυτοκίνητο Β
 • Φορτηγό Γ (+ Π.Ε.Ι.)
 • Φορτηγό/Νταλίκα Γ+Ε (+Π.Ε.Ι.)
Μοτοσυκλέτα / Μοτοποδήλατο ΑΜ
Μοτοσυκλέτες / Μοτοποδήλατα – ΑΜ
Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα (μέχρι 50 cm³).
Από την ηλικία των 16 ετών (με την υπογραφή κηδεμόνα).
Μοτοσυκλέτα Α1
Μοτοσυκλέτες – Α1
 • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm³, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW.
Από την ηλικία των 18 ετών.
Μοτοσυκλέτα Α2
Μοτοσυκλέτες – Α2
Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.
Από την ηλικία των 20 ετών.
Μοτοσυκλέτα Α
Μοτοσυκλέτες – Α
 • Μοτοσικλέτες (οποιουδήποτε κυβισμού)
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW
Από την ηλικία των 24 χρονών ή μετά από 2 χρόνια κατοχής της Α2.
Αυτοκίνητο Β
Αυτοκίνητα – Β
Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg. Η οδήγηση του συνδυασμού, στην περίπτωση που αυτός υπερβαίνει τα 3.500 kg, επιτρέπεται να γίνει με άδεια οδήγησης της κατηγορίας Β, μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί έπειτα από επιτυχή δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς και φέρουν τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96.
Από την ηλικία των 18 ετών ή των 17 ετών με συνοδό και εντός περιφερειακής ενότητας.
Φορτηγό Γ (+ Π.Ε.Ι.)
Φορτηγά – Γ
Με την κατηγορία Γ μπορείτε να οδηγείτε φορτηγά η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. Το επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης φορτηγού μπορείτε να το αποκτήσετε εφόσον έχετε κλείσει το 18º έτος της ηλικίας σας. Βέβαια για να αποκτήσετε κατευθείαν την Γ κατηγορία θα πρέπει να αποκτήσετε μαζί και το Αρχικό ΠΕΙ εμπορευμάτων.
Από την ηλικία των 18 ετών (μαζί με το Π.Ε.Ι).
Φορτηγό/Νταλίκα Γ+Ε (+Π.Ε.Ι.)
Φορτηγά/Νταλίκες – Γ+Ε
Με την κατηγορία ΓE μπορείτε να οδηγείτε όλα τα σύνολα συζευγμένων οχημάτων (επικαθήμενα ή συρόμενα) που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία Γ και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.
Το επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης νταλίκας μπορείτε να το αποκτήσετε εφόσον έχετε κλείσει το 18º έτος της ηλικίας σας. Βέβαια για να αποκτήσετε κατευθείαν την ΓE κατηγορία (όπου θα πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας) θα πρέπει να έχετε αποκτήσει μαζί με την κατηγορία Γ και το Αρχικό ΠΕΙ εμπορευμάτων.
Από την ηλικία των 21 ετών (εφόσον είστε κάτοχος Γ + Π.Ε.Ι).