Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», για την έκδοση του διπλώματος οδήγησης στα 17 έτη.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιτρέπει στους νέους 17 ετών να συμμετέχουν κανονικά στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για την έκδοση άδειας για όχημα τύπου Β, η οποία καλύπτει όλα τα επιβατικά ΙΧ.

Οι ίδιοι, με την επιτυχία τους στις εξετάσεις θα έχουν το δικαίωμα να κινούνται σε όλη την περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκουν. Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη ότι οι 17χρονοι οδηγοί που κινούνται εντός της περιφέρειάς τους, μπορούν να έχουν δίπλα τους συνοδό τουλάχιστον 25 ετών, με 5 χρόνια δίπλωμα οδήγησης και με «καθαρό» point system.

Στην πορεία, θα καθοριστεί το πλαίσιο για ποινές με υπουργικές αποφάσεις, τόσο για τους 17χρονους οδηγούς, όσο και για τον ή την συνοδό του, στο ενδεχόμενο τροχαίου ατυχήματος, με υπαιτιότητά τους.

Ταυτόχρονα αναδιαμορφώνεται και απλουστεύεται η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης, ώστε να γίνει πιο κατανοητή στους νέους οδηγούς.