Τέλος οι εξετάσεις και τα παράβολα για τον κάτοχο διπλώματος αυτοκινήτου που θα θέλει να οδηγεί και δίκυκλο έως 125 κυβικά εκατοστά.

Με τον νόμο 4784/2021 (ΦΕΚ Α’ 40) για τα ΣΒΑΚ και τη μικροκινητικότητα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δίνεται πλέον η δυνατότητα σε έναν κάτοχο άδειας οδήγησης ΙΧ να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης για δίκυκλο έως 125 κ.εκ. υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για να έχεις το δικαίωμα να οδηγείς μοτοσυκλέτα με το δίπλωμα του αυτοκινήτου (κατηγορία Β) , θα πρέπει να προσθέσεις στο δίπλωμα οδήγησης σου τον Κωδικό “121”, όπου σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο θα πρέπει να έχεις:

 • Η κατηγορία Β με τον εθνικό κωδικό αριθμό «121», ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1 υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  • κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη,
  • συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών,
  • υποχρεωτικής πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) μαθημάτων.
 • Η κατηγορία Β, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  • κατοχής της κατηγορίας ΑΜ πάνω από τέσσερα (4) έτη,
  • κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από (4) έτη,
  • συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.
 • Η κατηγορία Β ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  • κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη, και
  • συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.